Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2017

Företagssektorns vinster ökade under tredje kvartalet 2017

Företagssektorns vinstkvot ökade jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade och utbetalda löner och kollektiva avgifter var nästan oförändrade. Företagens investeringskvot fortsatte också att öka. Hushållens sparkvot försvagades under juli–september från föregående kvartal. Sparkvoten sjönk eftersom konsumtionsutgifterna ökade snabbare än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot var på föregående kvartals nivå. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Juha Martikainen 029 551 3225, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2017/03/sekn_2017_03_2017-12-20_tie_001_sv.html