Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2017

Hushållssektorns sparkvot var negativ under andra kvartalet 2017

Hushållens sparkvot försvagade under april–juni från föregående kvartal. Försvagningen av sparkvoten förklaras både med en ökning av konsumtionsutgifterna och en lindring minskning av de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot ökade från föregående kvartal. Företagssektorns vinstkvot var fortsatt på samma nivå som under föregående kvartal och företagens investeringskvot ökade från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Juha Martikainen 029 551 3225, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (358,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2017/02/sekn_2017_02_2017-09-22_tie_001_sv.html