Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2017

Hushållssektorns sparkvot var klart negativ under första kvartalet 2017

Hushållssektorns sparkvot försvagades ytterligare under januari–mars och var nu -2,3 procent. Att sparkvoten minskade berodde främst på kraftigt ökade konsumtionsutgifter, eftersom också hushållens disponibla inkomster ökade, men betydligt långsammare än konsumtionsutgifterna. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Företagssektorns vinstkvot ökade jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade kraftigt. Företagens investeringskvot ökade också från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2017/01/sekn_2017_01_2017-06-22_tie_001_sv.html