Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2017

Hushållssektorns sparkvot var negativ under fjärde kvartalet 2016

Sparkvoten låg på minus under slutet av året på grund av att hushållens konsumtion var fortsatt stark eftersom hushållens disponibla inkomster ökade ytterligare under fjärde kvartalet. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Företagssektorns vinstkvot ökade jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade mer än utbetalda löner och kollektiva avgifter. Företagens investeringskvot ökade också betydligt från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (340,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/04/sekn_2016_04_2017-03-16_tie_001_sv.html