Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2016

Hushållssektorns sparkvot var negativ under tredje kvartalet 2016

Hushållssektorns sparkvot minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och var negativ. Att sparkvoten minskade berodde främst på ökade konsumtionsutgifter, eftersom hushållens disponibla inkomster ökade under tredje kvartalet. Företagssektorns vinstkvot minskade något jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns löntagarersättningar ökade snabbare än förädlingsvärdet. Företagens investeringskvot minskade också från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Juha Martikainen 029 551 3225, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/03/sekn_2016_03_2016-12-20_tie_001_sv.html