Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2016

Företagssektorns vinster och investeringar ökade under andra kvartalet 2016

Företagssektorns vinstkvot ökade jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns förädlingsvärde ökade mer än löneutgifterna. Företagens investeringskvot ökade också betydligt från föregående kvartal. Hushållssektorns sparkvot försvagades under andra kvartalet jämfört med första kvartalet till följd av den starka ökningen av konsumtionsutgifterna. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, försvagades något jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/02/sekn_2016_02_2016-09-23_tie_001_sv.html