Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2016

Både spar- och investeringskvoten för hushållen ökar

Hushållssektorns sparkvot ökade under första kvartalet 2016, då inkomsterna ökade snabbare än konsumtionen. Hushållens investeringskvot fortsatte också att öka. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, ökade jämfört med året innan. Företagssektorns vinstkvot ökade jämfört med föregående kvartal, men investeringskvoten sjönk något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/01/sekn_2016_01_2016-06-22_tie_001_sv.html