Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 23.12.2015

Företagssektorns vinster minskade under tredje kvartalet 2015

Företagssektorns vinstkvot försämrades jämfört med föregående kvartal i och med att sektorns löneutgifter ökade och förädlingsvärdet samtidigt minskade. Företagens investeringskvot var nästan oförändrad. Hushållssektorns sparkvot försvagades under trejde kvartalet i och med att konsumtionsutgifterna ökade snabbare än den disponibla inkomsten. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, ökade jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2015/03/sekn_2015_03_2015-12-23_tie_001_sv.html