Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2015

Företagssektorns vinster och investeringar minskade under fjärde kvartalet 2014

Företagssektorns vinstkvot försämrades jämfört med året innan i och med att sektorns förädlingsvärde sjönk. Företagens investeringskvot minskade ytterligare. Hushållssektorns sparkvot ökade något under sista kvartalet i och med att den disponibla inkomsten översteg konsumtionsutgifterna. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, låg på samma nivå som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/04/sekn_2014_04_2015-03-26_tie_001_sv.html