Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.7.2014

Yritysten voittoaste supistui vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Yritysten voittoaste laski vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yrityssektorin arvonlisäyksen supistuessa. Kotitalouksien säästämisaste pieneni, koska kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ei kasvanut yhtä paljon kuin kulutusmenot. Kotitalouksien ja yritysten investointiasteet laskivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo heikkeni reaalisesti viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, supistui edellisneljänneksestä yli kolmella prosenttiyksiköllä 19,4 prosenttiin. Voittoaste pieneni, koska yrityssektorin arvonlisäys supistui ja palkkamenot kasvoivat. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, laski puolella prosenttiyksiköllä 25,0 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,8 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 0,4 prosenttia. Säästämisasteen pienenemisen taustalla on kasvanut kulutus, sillä sektorin käytettävissä oleva tulo oli likimain edellisen vuosineljänneksen lukemissa. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Negatiivinen luku tarkoittaa, että kotitaloussektorin kulutus ylittää käytettävissä olevan tulon. Kotitalouksien investointiaste oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,1 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, hieman vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo pieneni edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä 1,7 prosenttia hintojen muutoksista puhdistettuna. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Tämä tilasto on tästä julkistuksesta alkaen laadittu uuden EKT2010-järjestelmän mukaisesti, mikä aiheuttaa monia muutoksia lukuihin verrattuna aikaisempiin julkistuksiin. Yleistä tietoa tästä uudistuksesta löytyy täältä . Uudistuksen keskeiset muutokset on listattu tänne. Lisäksi vuositilinpidon sivuilta löytyy tarkempi katsausteksti uudistuksen tuomista muutoksista.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (325,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/01/sekn_2014_01_2014-07-11_tie_001_fi.html