Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.6.2013

Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2013

Recessionen syns i sektorräkenskapernas siffror för årets första kvartal. De centrala indikatorerna för företagssektorn sjönk ytterligare. Företagens vinstkvot var klart mindre än för ett år sedan och också investeringskvoten sjönk. Av de centrala indikatorerna för hushåll var sparkvoten negativ under första kvartalet, dvs. hushållen använde mer pengar än de tjänade. Under motsvarande kvartal året innan användes dock ännu mer pengar i förhållande till inkomsterna. Hushållens justerade disponibla inkomst ökade bara nominellt jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Hushållens sparkvot var -3,0 procent under första kvartalet 2013. För ett år sedan var siffran -4,6 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var under första kvartalet 11,1 procent av den disponibla inkomsten. Året innan var motsvarande siffra 11,6 procent. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst, dvs. det mått för bedömning av utvecklingen av ekonomisk välfärd som OECD rekommenderar, ökade nominellt med 2,1 procent från motsvarande kvartal året innan. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållssektorns disponibla inkomst lägga till tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Under första kvartalet 2013 var företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, 20,0 procent. För ett år sedan var motsvarande siffra 23,2 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, var 19,5 procent under första kvartalet. Året innan var investeringskvoten 19,9 procent.

Sektorräkenskaperna omfattar bara siffror i löpande priser. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Katri Soinne 09 1734 2778, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (499,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2013/01/sekn_2013_01_2013-06-28_tie_001_sv.html