Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2013

Hushållen sparade mindre under sista kvartalet 2012 än ett år tidigare

Av de centrala indikatorerna för hushåll var sparkvoten något lägre än ett år tidigare och investeringskvoten minskade också något. Hushållens justerade disponibla inkomst ökade nominellt, men ganska lite. De centrala indikatorerna för företagssektorn minskade under sista kvartalet. Både vinstkvoten och investeringskvoten var något lägre jämfört med siffrorna året innan. Nettoutlåningen, som beskriver företagens finansiella ställning, har ökat under året till stor del på grund av en reducering av lagren. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Hushållens sparkvot var 0,3 procent under sista kvartalet 2012. Ett år tidigare var siffran 2,6 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var under sista kvartalet 11,8 procent av den disponibla inkomsten. Året innan var motsvarande siffra 12,3 procent. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst, dvs. det mått för bedömning av utvecklingen av ekonomisk välfärd som OECD rekommenderar, ökade nominellt med 2,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållssektorns disponibla inkomst lägga till tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Under sista kvartalet 2012 var företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, 32,9 procent. Ett år tidigare var motsvarande siffra 33,7 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, var 23,6 procent under sista kvartalet 2012. Året innan var investeringskvoten 25,1 procent.

Sektorräkenskaperna omfattar bara siffror i löpande priser. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Erkki Lääkäri 09 1734 3355, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (503,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2012/04/sekn_2012_04_2013-03-28_tie_001_sv.html