Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.1.2013

Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls- och företagssektorerna för det mesta svagt nedåtgående. Företagssektorns vinstkvot var något lägre än året innan. Både hushållens och företagens investeringskvoter minskade en aning. Hushållens justerade disponibla inkomst ökade nominellt något till följd av att lönerna och de erhållna sociala förmånerna steg. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Hushållens sparkvot var 1,7 procent under tredje kvartalet 2012. För ett år sedan var siffran 2,3 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var under tredje kvartalet 14,2 procent av den disponibla inkomsten. Året innan var motsvarande siffra 14,6 procent. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst, dvs. det mått på utveckling av ekonomisk välfärd som OECD rekommenderar, ökade nominellt med 2,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållssektorns disponibla inkomst lägga till tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Under tredje kvartalet 2012 var företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, 22,5 procent. För ett år sedan var motsvarande siffra 23,7 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, var 22,6 procent under tredje kvartalet 2012. För ett år sedan var investeringskvoten något högre, dvs. 23,4 procent.

Sektorräkenskaperna omfattar bara siffror i löpande priser. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Erkki Lääkäri 09 1734 3355, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (506,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 4.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 3:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2012/03/sekn_2012_03_2013-01-04_tie_001_sv.html