Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2012

Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet

Under andra kvartalet år 2012 har utvecklingen av de centrala indikatorerna inom hushålls- och företagssektorerna gått i en annan riktning än den allmänna utvecklingen av dessa indikatorer under de senaste två åren. Hushållssektorns sparkvot ökade jämfört med motsvarande kvartal året innan. Företagssektorns vinstkvot minskade jämfört med siffrorna året innan. Hushållens justerade inkomst visade en moderat ökning under året. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Hushållens sparkvot var 0,8 procent under andra kvartalet år 2012. Motsvarande siffra året innan var -0,1 procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Under de senaste två åren har sparkvoten för det mesta varit sjunkande, men under det senaste kvartalet ökade sparkvoten. Hushållens investeringskvot var under andra kvartalet 13,6 procent av den disponibla inkomsten. Året innan var motsvarande siffra 13,0 procent. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst, det mått på utveckling av ekonomisk välfärd som OECD rekommenderar, ökade nominellt med 2,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Den justerade inkomsten fås genom att till hushållssektorns disponibla inkomst lägga till tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Under andra kvartalet 2012 var företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, 24,7 procent. Motsvarande siffra året innan var 27,6 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, var 21,9 procent under andra kvartalet 2012. Investeringskvoten var nästan den samma för ett år sedan, dvs. 22,1 procent.

Statistikcentralen publicerar nu för första gången kvartalsvisa uppgifter om sektorräkenskaperna. Tidigare har uppgifterna bara räknats för EU:s behov. Sektorräkenskaperna omfattar bara siffror i löpande priser. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Erkki Lääkäri 09 1734 3355, jesse.vuorinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (394,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 1.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2012/02/sekn_2012_02_2012-10-01_tie_001_sv.html