Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2020

    El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 60 .. .. 223 802
Stenkol 364 .. .. 1 099 3 957
Naturgas 123 .. .. 316 1 139
Övriga fossila 2) 3) 459 .. .. 1 326 4 773
Torv 234 .. .. 767 2 762
Svartlut 613 .. .. 2 075 7 469
Övriga träbränslen 379 .. .. 1 261 4 540
Övriga förnybara 2) 4) 50 .. .. 165 593
Övriga energikällor 5) 29 .. .. 258 930
Totalt 2 311 .. .. 7 491 26 967
Samproduktion av el och värme 6) Olja 114 139 324 730 2 630
Stenkol 1 939 3 723 415 6 879 24 763
Naturgas 3 778 3 033 2 342 10 487 37 754
Övriga fossila 2) 3) 440 1 051 426 2 595 9 341
Torv 1 763 3 280 1 843 8 312 29 923
Svartlut 5 408 179 26 726 41 116 148 017
Övriga träbränslen 3 902 6 861 6 900 21 609 77 791
Övriga förnybara 2) 4) 568 1 073 533 2 898 10 434
Övriga energikällor 5) 192 111 697 1 439 5 180
Totalt 18 105 19 451 40 205 96 065 345 833
Separat värmeproduktion 7) Olja .. 377 1 687 2 911 10 479
Stenkol .. 491 32 576 2 072
Naturgas .. 1 302 1 223 2 845 10 242
Övriga fossila 2) 3) .. 397 278 817 2 942
Torv .. 1 346 672 2 391 8 608
Svartlut .. 16 640 735 2 646
Övriga träbränslen .. 6 508 4 238 12 738 45 857
Övriga förnybara 2) 4) .. 662 406 1 282 4 617
Övriga energikällor 5) .. 4 598 1 717 1 883 6 778
från rökgasskrubber .. 3 109 628 .. ..
Totalt .. 15 698 10 894 26 178 94 242
Totalt Olja 174 517 2 011 3 864 13 911
Stenkol 2 303 4 214 446 8 553 30 792
Naturgas 3 901 4 335 3 565 13 649 49 136
Övriga fossila 2) 3) 899 1 448 705 4 738 17 056
Torv 1 998 4 626 2 515 11 470 41 293
Svartlut 6 021 195 27 366 43 926 158 132
Övriga träbränslen 4 280 13 369 11 138 35 608 128 189
Övriga förnybara 2) 4) 618 1 735 939 4 345 15 643
Övriga energikällor 5) 221 4 709 2 414 3 580 12 888
Totalt 20 416 35 148 51 099 129 734 467 041
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktion, Finsk Energiindustri rf:s statistik och statistik över fjärrvärme, Kommunförbundet

Förfrågningar: Tiina Myllymaa 029 551 3336, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 2.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2020, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2020/salatuo_2020_2021-11-02_tau_001_sv.html