Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2015

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 72 - - 254 914
Stenkol 1 539 - - 4 137 14 893
Naturgas 36 - - 98 354
Övriga fossila 2) 3) 479 - - 1 369 4 928
Torv 570 - - 1 659 5 971
Skogsindustrins avlut 388 - - 1 329 4 783
Övriga träbränslen 816 - - 2 346 8 446
Övriga förnybara 2) 4) 99 - - 278 999
Övriga energikällor 5) 62 - - 307 1 105
Totalt 4 062 - - 11 776 42 393
Samproduktion av el och värme 6) Olja 115 119 1 400 1 978 7 122
Stenkol 3 282 6 185 444 11 567 41 642
Naturgas 5 050 4 019 2 834 13 453 48 430
Övriga fossila 2) 3) 381 1 012 741 2 556 9 200
Torv 2 323 4 560 3 019 11 606 41 781
Skogsindustrins avlut 5 054 190 24 582 37 506 135 020
Övriga träbränslen 3 865 7 096 8 094 22 584 81 303
Övriga förnybara 2) 4) 531 1 126 753 2 926 10 532
Övriga energikällor 5) 245 167 1 002 1 963 7 068
Totalt 20 846 24 473 42 869 106 138 382 098
Separat värmeproduktion 7) Olja - 989 986 2 830 10 190
Stenkol - 605 386 1 149 4 135
Naturgas - 1 614 1 612 3 601 12 963
Övriga fossila 2) 3) - 147 191 412 1 483
Torv - 1 225 639 2 159 7 773
Skogsindustrins avlut - 19 435 561 2 020
Övriga träbränslen - 4 269 2 774 8 067 29 041
Övriga förnybara 2) 4) - 247 202 555 1 997
Övriga energikällor 5) - 1 441 1 751 2 525 9 091
Totalt - 10 558 8 975 21 859 78 692
Totalt Olja 187 1 107 2 386 5 063 18 226
Stenkol 4 821 6 790 830 16 853 60 671
Naturgas 5 086 5 633 4 446 17 152 61 747
Övriga fossila 2) 3) 860 1 159 931 4 336 15 611
Torv 2 893 5 785 3 658 15 423 55 525
Skogsindustrins avlut 5 442 209 25 017 39 395 141 823
Övriga träbränslen 4 681 11 365 10 868 32 997 118 790
Övriga förnybara 2) 4) 629 1 373 955 3 758 13 528
Övriga energikällor 5) 307 1 608 2 752 4 796 17 264
Totalt 24 908 35 031 51 844 139 773 503 183
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 2.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2015, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2015/salatuo_2015_2016-11-02_tau_001_sv.html