Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktionen, TJ

Korrigerad 18.10.2012. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fossila bränslen    
- Olja 33 739 38 215 37 931 38 062 36 047 33 182 31 207 31 978 28 240 29 506 29 266 24 930
- Stenkol 94 966 114 741 131 811 190 250 166 911 77 136 163 511 138 006 90 027 112 545 141 046 100 161
- Naturgas 117 387 129 063 127 718 143 158 138 375 124 230 131 457 118 038 122 324 111 565 125 156 104 523
- Övriga fossila 12 112 12 470 12 559 13 639 13 627 13 630 12 899 13 708 13 478 12 071 13 052 12 643
- Fossila totalt 258 203 294 489 310 018 385 108 354 959 248 117 339 073 301 731 254 069 265 687 308 521 242 257
Torv 61 143 84 551 89 914 99 277 87 999 67 617 91 232 100 277 79 713 70 380 92 553 80 997
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 137 929 126 744 140 115 141 194 148 217 132 127 156 030 153 060 143 746 110 131 135 590 134 999
- Övriga träbränsle 76 203 76 049 80 052 82 086 89 390 85 835 93 722 82 858 92 981 84 535 100 708 108 344
- Övriga förnybara 2 914 3 578 3 587 4 337 5 083 6 471 5 713 6 705 7 632 7 869 7 759 7 858
- Förnybara totalt 217 046 206 371 223 755 227 616 242 630 224 434 242 624 242 624 244 358 202 535 244 058 251 201
Övriga energikällor 15 339 14 749 15 573 19 264 20 511 19 906 20 949 20 848 23 466 17 484 18 095 20 325
Totalt 551 730 600 160 639 259 731 265 706 160 560 134 706 719 665 479 601 606 556 086 663 227 594 780

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Tabellbilaga 2. Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktionen, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_002_sv.html