Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2011

Korrigerad 18.10.2012. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 107 .. .. 378 1 361
Stenkol 5 187 .. .. 13 331 47 992
Naturgas 185 .. .. 507 1 824
Övriga fossila 2) 3) 437 .. .. 1 659 5 974
Torv 2 012 .. .. 5 780 20 807
Skogsindustrins avlut 262 .. .. 938 3 378
Övriga träbränslen 1 352 .. .. 4 225 15 209
Övriga förnybara 2) 4) 166 .. .. 499 1 797
Övriga energikällor 5) 113 .. .. 586 2 108
Totalt 9 822 .. .. 27 903 100 450
Samproduktion av el och värme 6) Olja 274 164 1 248 2 229 8 025
Stenkol 3 947 7 002 798 13 749 49 484
Naturgas 9 017 7 095 5 024 25 137 90 493
Övriga fossila 2) 3) 179 361 565 1 419 5 109
Torv 3 041 5 214 3 909 14 924 53 726
Skogsindustrins avlut 4 806 179 23 603 36 244 130 477
Övriga träbränslen 3 720 5 518 7 853 20 998 75 594
Övriga förnybara 2) 4) 251 310 501 1 382 4 976
Övriga energikällor 5) 307 202 1 301 2 244 8 078
Totalt 25 543 26 045 44 800 118 323 425 962
Separat värmeproduktion 7) Olja .. 1 442 1 241 4 318 15 544
Stenkol .. 580 91 746 2 685
Naturgas .. 1 994 1 023 3 391 12 206
Övriga fossila 2) 3) .. 239 97 433 1 560
Torv .. 940 592 1 796 6 465
Skogsindustrins avlut .. 16 238 318 1 144
Övriga träbränslen .. 1 524 2 573 4 873 17 451
Övriga förnybara 2) 4) .. 152 95 301 1 085
Övriga energikällor 5) .. 1 097 1 884 2 816 10 138
Totalt .. 7 984 7 834 18 991 68 368
Totalt Olja 380 1 606 2 489 6 925 24 930
Stenkol 9 134 7 581 888 27 823 100 161
Naturgas 9 202 9 090 6 046 29 034 104 523
Övriga fossila 2) 3) 616 599 662 3 512 12 643
Torv 5 054 6 154 4 501 22 499 80 997
Skogsindustrins avlut 5 067 195 23 840 37 500 134 999
Övriga träbränslen 5 073 7 042 10 425 30 095 108 344
Övriga förnybara 2) 4) 418 462 596 2 183 7 858
Övriga energikällor 5) 421 1 300 3 185 5 646 20 325
Totalt 35 365 34 029 52 634 165 217 594 780
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_001_sv.html