Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2011

Korjattu 18.10.2012. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 107 .. .. 378 1 361
Kivihiili 5 187 .. .. 13 331 47 992
Maakaasu 185 .. .. 507 1 824
Muut fossiiliset 2) 3) 437 .. .. 1 659 5 974
Turve 2 012 .. .. 5 780 20 807
Metsäteollisuuden jäteliemet 262 .. .. 938 3 378
Muut puupolttoaineet 1 352 .. .. 4 225 15 209
Muut uusiutuvat 2) 4) 166 .. .. 499 1 797
Muut energialähteet 5) 113 .. .. 586 2 108
Yhteensä 9 822 .. .. 27 903 100 450
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
6)
Öljy 274 164 1 248 2 229 8 025
Kivihiili 3 947 7 002 798 13 749 49 484
Maakaasu 9 017 7 095 5 024 25 137 90 493
Muut fossiiliset 2) 3) 179 361 565 1 419 5 109
Turve 3 041 5 214 3 909 14 924 53 726
Metsäteollisuuden jäteliemet 4 806 179 23 603 36 244 130 477
Muut puupolttoaineet 3 720 5 518 7 853 20 998 75 594
Muut uusiutuvat 2) 4) 251 310 501 1 382 4 976
Muut energialähteet 5) 307 202 1 301 2 244 8 078
Yhteensä 25 543 26 045 44 800 118 323 425 962
Lämmön
erillis-
tuotanto
7)
Öljy .. 1 442 1 241 4 318 15 544
Kivihiili .. 580 91 746 2 685
Maakaasu .. 1 994 1 023 3 391 12 206
Muut fossiiliset 2) 3) .. 239 97 433 1 560
Turve .. 940 592 1 796 6 465
Metsäteollisuuden jäteliemet .. 16 238 318 1 144
Muut puupolttoaineet .. 1 524 2 573 4 873 17 451
Muut uusiutuvat 2) 4) .. 152 95 301 1 085
Muut energialähteet 5) .. 1 097 1 884 2 816 10 138
Yhteensä .. 7 984 7 834 18 991 68 368
Yhteensä Öljy 380 1 606 2 489 6 925 24 930
Kivihiili 9 134 7 581 888 27 823 100 161
Maakaasu 9 202 9 090 6 046 29 034 104 523
Muut fossiiliset 2) 3) 616 599 662 3 512 12 643
Turve 5 054 6 154 4 501 22 499 80 997
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 067 195 23 840 37 500 134 999
Muut puupolttoaineet 5 073 7 042 10 425 30 095 108 344
Muut uusiutuvat 2) 4) 418 462 596 2 183 7 858
Muut energialähteet 5) 421 1 300 3 185 5 646 20 325
Yhteensä 35 365 34 029 52 634 165 217 594 780
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2011, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tau_001_fi.html