Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Elproduktion och totalkonsumtionen av el, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kärnkraft 21 575 21 854 21 395 21 830 21 814 22 356 22 004 22 501 22 050 22 601 21 889
Fossila bränslen
- Olja 540 610 836 910 570 454 439 431 619 486 447
- Kol 8 636 10 556 12 437 18 487 15 924 6 687 15 842 13 615 8 547 10 785 14 047
- Naturgas 9 856 11 182 11 273 13 435 12 370 10 896 11 941 10 250 10 719 9 543 10 977
- Övriga fossila 69 111 120 170 190 167 127 158 161 206 190
- Fossila totalt 19 099 22 459 24 667 33 002 29 054 18 204 28 349 24 454 20 046 21 021 25 661
Torv 3 689 5 797 6 142 6 831 6 120 4 208 6 207 6 918 4 868 4 122 5 852
Förnybara bränslen
Vattenkraft 14 453 13018 10623 9455 14865 13428 11313 13991 16909 12573 12743
- Vindkraft 77 70 63 92 120 168 153 188 261 277 294
- Skogsindustrins avlut 5 126 4 765 5 140 5255 5778 5060 5901 5711 5312 4285 5331
- Övriga träbränsle 2 901 2 863 3 175 3 354 3 815 3 643 4 054 3 391 4 183 3 608 4 629
- Övriga förnybara 123 167 160 203 245 291 248 318 343 360 417
- Förnybara totalt 22 679 20 882 19 162 18 359 24 823 22 591 21 669 23 599 27 009 21 102 23 414
Övriga energikällor 234 237 252 355 360 298 395 345 503 360 387
Totalt produktion 67 278 71 229 71 618 80 377 82 171 67 657 78 623 77 817 74 475 69 207 77 203
Nettoimporten av el 11 880 9 959 11 925 4 852 4 870 17 014 11 401 12 557 12 772 12 085 10 501
Totalt 79 158 81 188 83 543 85 229 87 041 84 671 90 024 90 374 87 247 81 292 87 703

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Tabellbilaga 3. Elproduktion och totalkonsumtionen av el, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_003_sv.html