Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fossila bränslen                    
- Olja 1 774 2 302 2 334 2 488 2 005 1 848 2 217 2 227 1 726 2 578
- Kol 7 520 8 497 8 782 9 089 8 304 7 767 8 935 8 344 7 289 8 195
- Naturgas 9 628 10 083 10 449 10 354 11 073 11 088 9 849 9 904 10 749 10 463
- Övriga fossila 186 218 213 263 298 298 241 241 500 590
- Fossila totalt 19 108 21 101 21 779 22 194 21 680 21 001 21 243 20 716 20 264 21 826
Torv 4 850 5 622 6 012 6 433 6 009 5 441 6 103 6 980 6 112 6 274
Förnybara bränslen                    
- Skogsindustrins avlut 367 396 282 286 286 267 375 205 222 207
- Övriga träbränslen 2 653 2 773 3 230 3 455 3 755 4 169 4 380 3 916 4 798 5 326
- Övriga förnybara 210 232 230 281 340 601 442 530 674 677
- Förnybara totalt 3 230 3 402 3 741 4 022 4 381 5 037 5 197 4 652 5 694 6 211
Övriga energikällor 944 826 876 1 043 1 012 1 096 1 092 1 056 1 396 1 158
Totalt 28 131 30 950 32 408 33 692 33 082 32 575 33 635 33 403 33 467 35 468

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009, Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tau_004_sv.html