Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktionen

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fossila bränslen                    
- Olja 33 695 38 138 37 874 38 015 35 995 33 117 31 033 31 924 28 230 29 586
- Kol 104 612 123 888 140 591 199 594 175 841 86 498 172 691 147 656 98 945 118 750
- Naturgas 117 387 129 063 127 718 143 158 138 375 124 230 131 457 118 038 122 324 111 821
- Övriga fossila 2 498 3 367 3 809 4 321 4 685 4 286 3 738 4 079 5 338 6 389
- Fossila totalt 258 191 294 455 309 992 385 087 354 896 248 131 338 919 301 697 254 837 266 545
Torv 61 056 84 475 89 831 99 122 87 856 67 492 91 082 100 097 79 601 70 162
Förnybara bränslen                    
- Skogsindustrins avlut 137 929 126 744 140 115 141 194 148 217 132 127 156 030 153 060 143 746 110 131
- Övriga träbränslen 76 005 75 719 79 612 81 595 88 871 85 239 93 094 82 305 92 361 82 717
- Övriga förnybara 2 875 3 544 3 552 4 308 4 770 6 452 5 694 6 685 7 590 7 867
- Förnybara totalt 216 809 206 008 223 279 227 097 241 858 223 819 254 817 242 050 243 696 200 715
Övriga energikällor 19 598 18 990 20 863 24 728 25 875 24 443 28 076 26 594 31 357 27 685
Totalt 555 654 603 928 643 965 736 035 710 486 563 885 712 894 670 438 609 491 565 107

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009, Tabellbilaga 2. Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktionen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tau_002_sv.html