Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2009

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 185 .. .. 559 2 013
Kol 2) 6 452 .. .. 16 820 60 552
Naturgas 155 .. .. 403 1 450
Övriga fossila 3) 4) 50 .. .. 155 559
Torv 1 177 .. .. 3 193 11 496
Skogsindustrins avlut 207 .. .. 501 1 802
Övriga träbränslen 555 .. .. 1 581 5 693
Övriga förnybara 3) 5) 79 .. .. 229 826
Övriga energikällor 6) 105 .. .. 527 1 898
Totalt 8 963 .. .. 23 969 86 289
Samproduktion av el och värme 7) Olja 301 339 1 280 2 278 8 202
Kol 2) 4 341 7 745 1 118 15 474 55 708
Naturgas 9 389 8 008 5 012 26 234 94 442
Övriga fossila 3) 4) 158 225 382 1 036 3 729
Torv 2 945 5 364 3 660 14 545 52 361
Skogsindustrins avlut 4 078 207 19 851 30 025 108 092
Övriga träbränslen 3 038 4 165 7 466 18 048 64 974
Övriga förnybara 3) 5) 280 348 495 1 470 5 292
Övriga energikällor 6) 261 242 906 1 785 6 426
Totalt 24 793 26 643 40 170 110 896 399 225
Separat värmeproduktion 8) Olja .. 2 240 1 781 5 381 19 371
Kol 2) .. 450 166 692 2 490
Naturgas .. 2 455 1 431 4 424 15 928
Övriga fossila 3) 4) .. 365 72 584 2 101
Torv .. 910 564 1 751 6 305
Skogsindustrins avlut .. .. 59 66 237
Övriga träbränslen .. 1 162 1 654 3 347 12 051
Övriga förnybara 3) 5) .. 329 71 486 1 749
Övriga energikällor 6) .. 916 4 517 5 378 19 361
Totalt .. 8 826 10 314 22 109 79 593
Totalt Olja 486 2 578 3 061 8 218 29 586
Kol 2) 10 793 8 195 1 284 32 986 118 750
Naturgas 9 544 10 463 6 443 31 061 111 821
Övriga fossila 3) 4) 208 590 454 1 775 6 389
Torv 4 122 6 274 4 224 19 489 70 162
Skogsindustrins avlut 4 285 207 19 909 30 592 110 131
Övriga träbränslen 3 593 5 326 9 120 22 977 82 717
Övriga förnybara 3) 5) 359 677 566 2 185 7 867
Övriga energikällor 6) 365 1 158 5 423 7 690 27 685
Totalt 33 757 35 468 50 485 156 974 565 107
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Kol omfattar förutom stenkol även masugns- och koksgas samt koks.
3) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
4) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
5) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
6) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
7) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
8) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tau_001_sv.html