Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2008

Elproduktionen med förnybara energikällor ökade med 25 procent år 2007

Elproduktionen med förnybara energikällor ökade med 25 procent år 2007 när produktionen av vattenkraft som gått nedåt under de senaste åren vände uppåt. El som producerats med träbränslen minskade med 16 procent och el som producerats med skogsindustrins avlutar med 3 procent. Med vindkraft och andra förnybara energikällor producerades omkring 20 procent mer el än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Under 2000-talet har mer än hälften av all el som producerats med förnybara energikällor producerats med vattenkraft, år 2007 var vattenkraftens andel 59 procent. När det gäller den förnybara elen var mängden el som producerats med skogsindustrins avlutar 24 procent och mängden el som producerats med andra träbränslen 14 procent. Med vindkraft och andra förnybara bränslen producerades 2 procent.

Elproduktion med förnybara energikällor 2000-2007

År 2007 producerades i Finland 77,8 terawattimmar (TWh) el, dvs. en miljard kilowattimmar (kWh). Volymen var en procent mindre än året innan. Produktionen av fjärrvärme och produktionen av värme för användning inom industrin var på samma nivå som året innan. Fjärrvärmeproduktionen uppgick till 33,5 TWh och produktionen av industrivärme till 61,7 TWh.

År 2007 uppgick totalförbrukningen av el till 90 TWh. Skillnaden mellan produktion och konsumtion importerades från de nordiska länderna, Ryssland och Estland. El exporterades också till de nordiska länderna och Estland.

År 2007 var vattensituationen god i Norden, produktionen av vattenkraft ökade med 24 procent i Finland. Produktionen av vindkraft var 23 procent högre än året innan. Produktionen av kärnenergi ökade med 2 procent. Tillgången till importerad el producerad med nordisk vattenkraft var god, vilket innebar att produktionen av inhemsk kondenskraft minskade med 18 procent. Den elvolym som producerats genom samproduktion av el och värme minskade med 3 procent.

Samproduktionen av el och värme är den mest betydande formen för produktion av el, 34 procent av elen producerades genom samproduktion. Med kärnenergi producerades 29 procent.

De senaste åren har varit varmare än i genomsnitt, och år 2007 var behovet av energi för uppvärmning på samma nivå som året innan. Den värmevolym som industrin använder var också på samma nivå som året innan. Både inom produktionen av fjärrvärme och inom produktionen av industrivärme minskade den värmevolym som producerats vid samproduktion, vilket innebar att volymen av den separata värmeproduktionen ökade.

Produktionen av el och värme efter produktionsform 2007

  El Fjärrvärme Industrivärme Bränsleförbrukning1
TWh TWh TWh PJ
Separat elproduktion        
  Vattenkraft 14,0 - - -
  Vindkraft 0,2 - - -
  Kärnkraft 22,5 - - -
  Kondenskraft2 14,4 - - 137,7
  Totalt 51,1 - - 137,7
Samproduktion av el och värme 26,8 25,4 49,4 451,6
Separat värmeproduktion - 8,1 12,3 83,9
Totalt 77,8 33,5 61,7 673,2

1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh).
Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).

2) Kondenskraft omfattar kondenskraftverk, andelen kondenskraft i kombianläggningar för el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat produktion av el.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 5 procent år 2007. Mest minskade förbrukningen av kol, dvs. med 13 procent. Förbrukningen av naturgas, träbränslen och skogsindustrins avlutar minskade också. Däremot ökade förbrukningen av torv och förnybara energikällor (bl.a. återvinningsbränslen och biogas).

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2006 och 2007

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Länkar: Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2007/salatuo_2007_2008-09-26_tie_001_sv.html