Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken över trafiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikes- och inrikestrafik och över fartygstrafiken i Saima kanal. Statistiken omfattar också data över trafiken i samtliga 31 statliga slusskanaler.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kanaltrafiken [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/saikalt/meta_sv.html