Suomen kuvaus MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laadusta, lähdeaineistoista ja menetelmistä

 

EU:n jäsenmaiden talouskehitystä, makrotalouksien vakautta ja kilpailukykyä seurataan indikaattoreista koostuvalla MIP-tulostaululla osana unionin nk. makrotalouden epätasapainon menettelyä (Macroeconomic Imbalances Procedure eli MIP). Komissio raportoi talouskehityksestä vuosittain parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle (Alert Mechanism Report/Varoitusjärjestelmäraportti).

Kansallisissa laaturaporteissa jäsenmaat kuvaavat MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laatua, lähdeaineistoja, menetelmiä sekä laadintaprosesseja. Oheinen laaturaportti kuvaa Suomen rahoitustilinpitoa, johon perustuvat seuraavat MIP-indikaattorit: yksityisen sektorin velan BKT-suhde (kanta ja virta) sekä rahoitussektorin velan muutos.

Tarkempia tietoja MIP-tulostaulusta:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm

Kuvaus MIP-indikaattorien pohjana olevien tilastojen laadusta, lähdeaineistoista ja menetelmistä Suomessa rahoitustilinpitoa koskien (MIP_quality_report_Finland.pdf, vain englanniksi)


Päivitetty 11.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/rtp_2018-01-11_men_001.html