Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -171 216 -181 513 -223 987 -247 331 -245 604 -261 250 -273 974 -261 213 -272 230 -319 927
S112 Asuntoyhteisöt -17 934 -18 412 -18 415 -20 167 -21 322 -21 636 -27 306 -29 429 -31 504 -31 718
S121 Keskuspankki 2 628 3 356 2 655 3 167 4 909 333 1 513 1 155 1 130 1 189
S1221 Talletuspankit 4 355 2 254 4 077 4 418 4 715 3 574 5 307 5 175 4 356 12 301
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset -392 742 344 831 439 1 308 1 409 1 417 1 121 1 013
S123 Rahamarkkinarahastot 0 -250 -564 113 305 -24 -5 -4 -2 1
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 669 663 743 442 -8 -3 962 -4 312 -4 111 -3 961 -2 474
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -12 308 -3 659 -7 107 -7 843 -15 286 -15 040
S128 Vakuutuslaitokset 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 152 2 720 1 538 1 096
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot 257 -110 -828 -812 -681 47 -138 -42 7 56
S1311 Valtionhallinto -35 139 -42 388 -43 818 -51 770 -56 256 -59 688 -58 672 -59 706 -56 115 -60 480
S1313 Paikallishallinto 755 -1 715 -2 800 -2 742 -3 695 -4 017 -2 862 -5 739 -7 865 -7 537
S13141 Työeläkelaitokset 134 537 146 246 156 385 169 510 177 842 185 243 196 738 190 108 211 707 218 225
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 950 2 154 2 277 1 873 1 030 1 255 1 917 2 500 2 649 2 158
S14 Kotitaloudet 92 363 104 569 120 872 133 586 140 572 139 785 141 999 130 249 148 125 161 451
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 841 12 489 16 452 16 985 17 313 18 595 20 529 19 935 24 230 25 254
S2 Ulkomaat -18 940 -27 983 -6 832 -1 430 -11 319 -1 465 -188 14 828 -7 900 14 432

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2020, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2020/rtp_2020_2021-09-24_tau_007_fi.html