Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -217 566 -246 773 -289 164 -170 851 -190 461 -216 607 -172 246 -182 183 -207 771
S112 Bostadssamfund -11 311 -11 453 -11 354 -11 570 -12 869 -13 660 -14 025 -14 115 -13 883
S121 Centralbanken 3 220 4 684 4 533 4 949 5 433 6 607 4 646 8 740 4 200
S1221 Inlåningsbanker -182 -757 -146 -766 -61 337 8 338 11 511 482 -695
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut 261 587 544 1 696 677 -4 238 2 088 3 174 1 406
S123 Penningmarknadsfonder -32 -33 38 77 186 180 135 56 0
S1241 Investeringsfonder (UCITS) 374 518 200 341 -57 -496 294 161 2
S1242 Övriga kollektiva fondföretag -613 -952 -1 082 -1 311 -1 358 -60 165 -322 -121
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 027 -4 100 171 -7 635 -13 242 -5 242 -8 602 -7 349 -13 569
S128 Försäkringsföretag -176 943 -674 -746 3 566 3 117 2 515 3 998 2 763
S129 Pensionsinstitut 2 036 2 130 2 507 787 -3 364 508 639 -165 36
S1311 Staten -11 843 -3 114 2 736 -10 894 -15 099 -22 168 -38 989 -46 964 -47 551
S1313 Lokalförvaltning 3 278 3 651 3 332 2 358 887 981 1 038 -1 296 -2 367
S13141 Arbetspensionsanstalter 98 980 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 157 081
S13149 Övriga socialskyddsfonder 1 672 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763
S14 Hushåll 97 042 102 480 99 640 73 305 90 426 104 885 91 102 103 591 115 805
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 498 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 440 13 316
S2 Utlandet 26 389 23 867 51 569 5 625 61 832 -14 261 -27 318 -30 012 -11 414

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_007_sv.html