Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
S111 Icke-finansiella företag -171 559 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -183 087 -202 221 -220 640 -171 569 -178 918
S112 Bostadssamfund -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 542 -12 718 -13 640 -13 959 -14 083
S121 Centralbanken 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 567 6 734 8 278
S1221 Depositionsbanker 871 1 002 -43 -813 70 480 551 639 9 295 1 482
S1222 Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 2 29 0 47
S1223 Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering 335 209 243 455 522 270 371 93 2 362 2 580
S123 Övriga finansinstitut -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 -391 -3 906 -11 460
S124 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706 -1 175 3 080
S125 Försäkringsföretag och pensionsfonder 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 350 1 293 1 522
S1311 Staten -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -21 563 -34 231 -42 154
S1313 Lokalförvaltning 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 302 1 429 -1 007
S13141 Arbetspensionsanstalter 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 922 120 499 135 520 133 429 146 741
S13149 Övrig socialföräkring 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 691 1 914 1 776 3 024
S14 Hushåll 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 257 93 360 105 317 91 523 87 621
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 700 11 925 12 552
S2 Utlandet 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 9 272 840 -9 491 -34 926 -19 304

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_007_sv.html