Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR

Sektor År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Icke-finansiella företag -175 756 -171 536 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -182 952 -202 221 -219 710 -176 881
Bostadssamfund -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 542 -12 718 -13 640 -13 959
Centralbanken 4 585 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 567 6 740
Depositionsbanker 786 848 1 002 -43 -813 70 345 551 729 4 840
Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 0 2 29 0
Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering 467 335 209 243 455 522 270 371 93 2 362
Övriga finansinstitut -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 -391 -3 906
Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 245 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706 -1 175
Försäkringsföretag och pensionsfonder 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 350 1 293
Staten -28 957 -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -21 563 -34 231
Lokalförvaltning 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 302 1 429
Arbetspensionsanstalter 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 922 120 499 135 520 133 429
Övrig socialföräkring 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 691 1 914 1 776
Hushåll 79 929 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 257 93 360 105 317 91 515
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 700 11 925
Utlandet 49 621 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 9 272 840 -10 511 -25 157

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011, Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_007_sv.html