Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR

Sektor Instrument År
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Icke-finansiella företag och bostadssamfund Finansiella transaktioner, netto 7 495 5 017 8 195 3 716 644 -588 223 -4 547 -4 206 3 887
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 6 676 7 564 6 541 8 264 5 038 6 086 4 053 1 206 7 842 10 164
Statistisk skillnad -819 2 547 -1 654 4 548 4 394 6 674 3 830 5 753 12 048 6 277
Finansiella företag och försäkringsföretag Finansiella transaktioner, netto -3 449 1 951 -938 185 310 908 180 261 654 1 912
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 505 1 359 -215 304 1 024 1 579 724 2 141 1 092 1 052
Statistisk skillnad 3 954 -592 723 119 714 671 544 1 880 438 -860
Offentlig sektor Finansiella transaktioner, netto 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813 -4 593 -5 538
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 7 074 5 900 3 550 3 425 4 172 6 690 9 525 7 882 -4 695 -5 109
Statistisk skillnad -132 257 333 -323 710 -92 155 69 -102 429
Hushåll Finansiella transaktioner, netto -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305 3 489 -358
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 558 735 -1 165
Statistisk skillnad -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 253 -2 754 -807
Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Finansiella transaktioner, netto 65 866 28 993 734 -239 -542 1 000 641 -105
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 526 303 221 245 366 392 247 408 225 86
Statistisk skillnad 461 -563 193 -748 -368 631 789 -592 -416 191
Utlandet Finansiella transaktioner, netto -11 037 -11 141 -10 278 -5 788 -4 243 -3 529 -6 191 -222 4 015 202
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -6 141 -4 133 -3 594
Statistisk skillnad -818 -1 234 2 742 -3 945 -1 494 -4 306 -1 509 -5 919 -8 148 -3 796

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2010, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_tau_009_sv.html