Publicerad: 30.9.2021

Antalet resor inom persontrafiken på järnväg ökade med 13 procent under det andra kvartalet 2021

Under det andra kvartalet 2021 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 12,2 miljoner, vilket var 13 procent mera än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 586 miljoner. Detta var 63 procent mera från motsvarande kvartal året innan.

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2021 efter kvartal

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2021 efter kvartal

Under januari-juni 2021 uppgick antalet resor inom persontrafiken till totalt 22,8 miljoner, vilket var 23 procent färre än året innan. Under januari-juni 2021 var antalet personkilometer inom tågtrafiken totalt 1 061 miljoner, vilket var en minskning med 27 procent från året innan


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Keränen 029 551 0735, ville.keranen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (149,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 2:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2021/02/rtie_2021_02_2021-09-30_tie_001_sv.html