Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2021

Antalet fall av familjevåld som kommit till kännedom och där offren var minderåriga minskade med 14 procent

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för familjevåld och våld i nära relationer, som kommit till myndigheternas kännedom, till 10 800 år 2020, vilket är 1,2 procent färre än året innan. Av antalet fall av familjevåld och våld i nära relationer där vuxna är offer var hälften mellan gifta par och sambor. Av de vuxna offren var 75,2 procent kvinnor. Av alla offren var 21,3 procent minderåriga.


Källa: Brott och tvångsmedel 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 15 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2020/15/rpk_2020_15_2021-06-01_tie_001_sv.html