Publicerad: 2.6.2020

Totalt 76,8 procent av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för partnervåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom till 10 600 år 2019. Detta är 7 procent fler än året innan. Av antalet fall av familjevåld och våld i nära relationer där vuxna är offer var hälften mellan gifta par och sambor. Av de vuxna offren var 76,8 procent kvinnor. Av alla offren var 24,6 procent minderåriga.


Källa: Brott och tvångsmedel 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, kimmo.haapakangas@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 2.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 15 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2019/15/rpk_2019_15_2020-06-02_tie_001_sv.html