Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2020, 3:e kvartalet

Brott och tvångsmedel 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden