Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2020, 3:e kvartalet

Brott och tvångsmedel 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden