Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/20-02/21 03-05/2021 06-08/2021 09-11/2021 01-11/2021 11/2021
F Byggverksamhet Omsättning -5,9 1,8 5,3 10,8 4,5 11,4
Försäljningsvolym -5,3 1,8 4,0 8,0 3,3 8,4
41 Byggande av hus Omsättning -10,7 -4,1 2,4 11,1 1,1 11,6
Försäljningsvolym -10,4 -3,9 1,9 9,4 0,6 9,6
42 Anläggningsarbeten Omsättning 7,7 22,0 7,3 8,2 10,0 8,6
Försäljningsvolym 7,2 13,3 -1,2 -1,8 1,9 -3,5
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -4,7 3,4 7,9 11,4 6,2 12,4
Försäljningsvolym -4,4 3,7 7,3 9,8 5,6 10,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Toni Kellinsalmi 029 551 3801, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/11/rlv_2021_11_2022-01-13_tau_001_sv.html