Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/20-01/21 02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 01-10/2021 10/2021
F Byggverksamhet Omsättning -4,6 -3,1 6,4 9,2 3,8 10,4
Försäljningsvolym -3,9 -2,6 5,4 6,7 2,9 7,4
41 Byggande av hus Omsättning -8,7 -9,8 2,0 9,0 0,0 10,5
Försäljningsvolym -8,6 -9,5 1,8 7,7 -0,4 8,8
42 Anläggningsarbeten Omsättning 10,1 14,0 15,1 8,1 11,1 9,3
Försäljningsvolym 10,9 8,1 6,3 -1,3 3,5 -0,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -3,6 -0,4 8,0 9,7 5,5 10,5
Försäljningsvolym -3,5 -0,1 7,7 8,4 5,0 8,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/10/rlv_2021_10_2021-12-14_tau_001_sv.html