Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2020 10-12/2020 01-03/2021 04-06/2021 01-06/2021 06/2021
F Byggverksamhet Omsättning -0,8 -4,1 -5,2 6,1 0,9 7,4
Försäljningsvolym -0,8 -3,5 -4,6 6,1 1,2 7,0
41 Byggande av hus Omsättning -3,8 -8,6 -10,3 -1,2 -5,5 -0,7
Försäljningsvolym -4,5 -8,6 -10,0 -0,6 -5,0 -0,1
42 Anläggningsarbeten Omsättning 11,8 12,4 4,7 28,6 19,5 31,0
Försäljningsvolym 16,3 13,7 3,0 18,8 12,9 21,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -1,8 -3,9 -2,6 7,4 2,7 7,6
Försäljningsvolym -2,5 -3,9 -2,3 8,1 3,2 8,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/06/rlv_2021_06_2021-08-12_tau_001_sv.html