Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2020 08-10/2020 11/20-01/21 02-04/2021 01-04/2021 04/2021
F Byggverksamhet Omsättning 1,9 -2,1 -4,8 -2,7 -3,0 0,7
Försäljningsvolym 0,9 -1,8 -4,1 -2,1 -2,5 1,3
41 Byggande av hus Omsättning 2,2 -5,7 -8,8 -9,4 -8,8 -6,6
Försäljningsvolym 0,7 -6,1 -8,8 -9,0 -8,5 -6,3
42 Anläggningsarbeten Omsättning 12,7 9,8 9,0 13,0 9,7 18,9
Försäljningsvolym 19,1 13,9 9,8 7,2 6,3 11,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -2,0 -2,1 -3,5 0,4 0,1 5,6
Försäljningsvolym -3,5 -2,6 -3,5 0,8 0,4 6,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Maija Sappinen 029 551 3348, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/04/rlv_2021_04_2021-06-14_tau_001_sv.html