Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juli

Publicerad: 30.4.2021

Preliminär data: Byggföretagens omsättning minskade i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättningen med 5,9 procent i mars 2021 jämfört med mars 2020.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter preliminära och de publiceras med en månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Maija Sappinen 029 551 3348, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/03/rlv_2021_03_2021-04-30_tie_001_sv.html