Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/19-02/20 03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 01-11/2020 11/2020
F Byggverksamhet Omsättning 2,9 5,1 0,3 -1,8 2,0 -1,5
Försäljningsvolym 0,1 2,8 -0,3 -1,7 0,8 -1,3
41 Byggande av hus Omsättning 1,7 6,5 -0,8 -6,0 1,2 -6,0
Försäljningsvolym -1,7 3,9 -2,1 -6,6 -0,5 -6,5
42 Anläggningsarbeten Omsättning 9,1 9,1 11,6 10,8 11,4 12,1
Försäljningsvolym 9,6 15,3 16,8 13,6 15,5 13,8
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 4,1 2,1 -2,4 -1,0 0,4 -0,2
Försäljningsvolym 0,6 -0,4 -3,7 -1,7 -1,3 -0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/11/rlv_2020_11_2021-01-15_tau_001_sv.html