Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-11-12)  
F Byggverksamhet 04/2020 3,8 5,1 1,3
05/2020 6,5 3,2 -3,3
06/2020 2,5 1,2 -1,3
07/2020 3,2 1,1 -2,1
08/2020 2,8 -0,1 -2,9
41 Byggande av hus 04/2020 8,3 8,1 -0,2
05/2020 11,6 5,0 -6,6
06/2020 4,5 2,2 -2,3
07/2020 0,2 -1,4 -1,6
08/2020 2,4 -2,0 -4,4
42 Anläggningsarbeten 04/2020 5,8 5,6 -0,2
05/2020 10,6 8,6 -2,0
06/2020 8,9 10,3 1,4
07/2020 19,0 16,8 -2,2
08/2020 9,1 9,2 0,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 04/2020 -2,3 1,3 3,6
05/2020 -0,6 -0,6 0,0
06/2020 -1,7 -2,8 -1,1
07/2020 1,2 -1,6 -2,8
08/2020 0,6 -1,6 -2,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/09/rlv_2020_09_2020-11-12_rev_001_sv.html