Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-10-14)  
F Byggverksamhet 03/2020 4,6 7,0 2,4
04/2020 3,8 5,1 1,3
05/2020 6,5 3,5 -3,0
06/2020 2,5 1,3 -1,2
07/2020 3,2 1,5 -1,7
41 Byggande av hus 03/2020 5,8 5,8 0,0
04/2020 8,3 8,1 -0,2
05/2020 11,6 5,5 -6,1
06/2020 4,5 2,3 -2,2
07/2020 0,2 -1,4 -1,6
42 Anläggningsarbeten 03/2020 11,7 14,3 2,6
04/2020 5,8 5,6 -0,2
05/2020 10,6 8,8 -1,8
06/2020 8,9 10,2 1,3
07/2020 19,0 17,7 -1,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 03/2020 1,1 6,3 5,2
04/2020 -2,3 1,3 3,6
05/2020 -0,6 -0,5 0,1
06/2020 -1,7 -2,6 -0,9
07/2020 1,2 -0,9 -2,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/08/rlv_2020_08_2020-10-14_rev_001_sv.html