Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, %
08-10/2019 11/19-01/20 02-04/2020 05-07/2020 01-07/2020 07/2020
F Byggverksamhet Omsättning 2,7 1,5 7,2 3,2 5,4 3,2
Försäljningsvolym -0,6 -1,4 4,2 2,0 3,2 2,5
41 Byggande av hus Omsättning 3,2 0,8 9,3 3,4 6,5 0,2
Försäljningsvolym -0,8 -2,7 6,2 1,6 4,0 -1,2
42 Anläggningsarbeten Omsättning -4,4 -1,2 12,4 12,9 13,0 19,0
Försäljningsvolym -4,7 0,4 15,0 19,3 17,6 24,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 4,8 3,2 4,5 -0,3 2,5 1,2
Försäljningsvolym 0,7 -0,5 1,5 -2,0 0,0 -0,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/07/rlv_2020_07_2020-09-15_tau_001_sv.html