Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-09-15)  
F Byggverksamhet 02/2020 5,9 9,1 3,2
03/2020 4,6 7,1 2,5
04/2020 3,8 5,5 1,7
05/2020 6,5 4,4 -2,1
06/2020 2,5 2,1 -0,4
41 Byggande av hus 02/2020 8,4 14,2 5,8
03/2020 5,8 6,1 0,3
04/2020 8,3 8,6 0,3
05/2020 11,6 7,0 -4,6
06/2020 4,5 3,1 -1,4
42 Anläggningsarbeten 02/2020 22,4 18,5 -3,9
03/2020 11,7 14,4 2,7
04/2020 5,8 5,7 -0,1
05/2020 10,6 8,8 -1,8
06/2020 8,9 10,6 1,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 02/2020 3,4 5,7 2,3
03/2020 1,1 6,2 5,1
04/2020 -2,3 1,7 4,0
05/2020 -0,6 -0,1 0,5
06/2020 -1,7 -1,8 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/07/rlv_2020_07_2020-09-15_rev_001_sv.html