Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-07-14)  
F Byggverksamhet 12/2019 -1,8 -3,5 -1,7
01/2020 6,7 7,9 1,2
02/2020 5,9 9,1 3,2
03/2020 4,6 7,2 2,6
04/2020 3,8 5,9 2,1
41 Byggande av hus 12/2019 -6,8 -8,5 -1,7
01/2020 6,3 8,2 1,9
02/2020 8,4 14,2 5,8
03/2020 5,8 6,3 0,5
04/2020 8,3 9,0 0,7
42 Anläggningsarbeten 12/2019 5,5 2,8 -2,7
01/2020 9,5 14,9 5,4
02/2020 22,4 18,3 -4,1
03/2020 11,7 14,5 2,8
04/2020 5,8 5,9 0,1
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 12/2019 2,5 1,1 -1,4
01/2020 6,9 6,4 -0,5
02/2020 3,4 5,5 2,1
03/2020 1,1 6,2 5,1
04/2020 -2,3 2,1 4,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2016 -1,2 1,2
2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
41 Byggande av hus 2016 -1,2 1,2
2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
42 Anläggningsarbeten 2016 0,1 2,5
2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2016 -1,9 1,9
2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. maj 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/05/rlv_2020_05_2020-07-14_rev_001_sv.html