Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2019 08-10/2019 11/19-01/20 02-04/2020 01-04/2020 04/2020
F Byggverksamhet Omsättning 2,0 2,7 1,1 6,9 7,2 3,8
Försäljningsvolym -1,7 -0,6 -1,7 3,7 3,9 0,8
41 Byggande av hus Omsättning -0,1 3,2 0,1 9,7 9,4 8,3
Försäljningsvolym -4,3 -0,8 -3,4 6,5 6,2 5,4
42 Anläggningsarbeten Omsättning 1,4 -4,4 -1,1 12,8 13,3 5,8
Försäljningsvolym -1,1 -4,7 0,4 15,4 15,5 12,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 4,6 4,8 2,9 3,3 4,0 -2,3
Försäljningsvolym 0,1 0,7 -0,7 0,3 0,8 -4,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/04/rlv_2020_04_2020-06-12_tau_001_sv.html