Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhetens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 03/2020
F Byggverksamhet Omsättning 5,1 2,7 0,3 7,3 4,6
Försäljningsvolym 0,9 -0,8 -2,4 3,7 1,4
41 Byggande av hus Omsättning 3,5 2,9 0,0 9,2 5,8
Försäljningsvolym -0,9 -1,3 -3,7 5,7 2,7
42 Anläggningsarbeten Omsättning 7,6 -1,9 -6,7 15,4 11,7
Försäljningsvolym 3,5 -3,0 -5,4 15,8 11,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 6,3 4,2 3,2 4,6 1,1
Försäljningsvolym 1,7 0,0 -0,6 1,2 -1,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhetens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2020/03/rlv_2020_03_2020-05-15_tau_001_sv.html