Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2017

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 7 procent i slutet av året

Enligt Statistikcentralen ökade byggföretagens omsättning med 7,4 procent under oktober–december 2016. Ökningen var lika stor under motsvarande period året innan. Försäljningsvolymen ökade med 4,8 procent under oktober–december 2016.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

Statistikcentralens omsättningsindex förbereder sig för ändringarna i Skatteförvaltningens momsskattematerial fr.o.m. uppgifterna för januari 2017. Mera om detta finns under Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2016/12/rlv_2016_12_2017-03-13_tie_001_sv.html